rus | lat | eng
Šis saits satur erotiska rakstura materiālu. Lai nokļūtu saitā "IntimServis.lv", nepieciešams, lai jūs piekristu sekojošiem punktiem:

1. Es esmu vismaz 18 gadus vecs/veca.
2. Es nepiedalīšos ši saita materiālu izradīšanā nepilngadigajiem.
3. Tikai es esmu atbildīgs par ši saita apskati, lasīšanu un materialu izmantošanu, kas domats tikai pilngadigo auditorijai.

Ja saitā atrodamie materiāli ir pretrunā ar jūsu valsts likumdošanu, vai arī jūs nepiekrītat kādam no punktiem, nekavejoties atstajiet šo saitu!